הנהלה ועובדים

הנהלת החברה

שלמה אילון

יו"ר החברה

אורי חמני

חבר הנהלה

עו"ד אליהו דותן

חבר הנהלה

חיים נואמה

חבר הנהלה

דודו דאהן

חבר הנהלה

שבתי שלום

חבר הנהלה

הרב מאיר יגן

חבר הנהלה

יוסי גיל

מנהל כללי

עו"ד יורם בורלא

יועץ משפטי

סיגל פנחסי

מזכירת הנהלה וממונה על פניות הציבור

וועדת ביקורת

עו"ד טל פרי

יו"ר וועדת ביקורת

רו"ח שלמה אשכנזי

חבר וועדת ביקורת

רו"ח יהודה חסון

חבר וועדת ביקורת

צוות קבלת קהל

רחל גילה

קבלת קהל

רינה דגן

קבלת קהל

מיטל קנפו

קבלת קהל

צוות טהרה ולוויה

הרב חגי ג'יבלי

חבר צוות טהרה ולוויה

רועי פינטו

חבר צוות טהרה ולוויה

מרדכי גנץ

חבר צוות טהרה ולוויה

יעקב אייזינבך

חבר צוות טהרה ולוויה

משה גור

מנהל בית הלוויות

אורן נזרי

חבר צוות טהרה ולוויה

משה מזרחי

חבר צוות טהרה ולוויה

צוות טהרה נשים

נועה איטח - צוות טהרה

נועה איטח

חברת צוות טהרה

מרים שאוליאן

חברת צוות טהרה

אידה אפרים

חברת צוות טהרה

איילה בן חמו

חברת צוות טהרה

בשעתכם הקשה, אתם לא לבד
שירותי חברה קדישא