במקרה פטירה

פטירת בן משפחה מלווה בכאב וצער עמוק, חברה קדישא משתתפת בצער המשפחה ומשתדלת לבוא לקראת המשפחות בכל הליך הקבורה.

להלן מידע מתומצת אשר יאפשר לכם לארגן את הלוויה:

פטירה

פטירה בבית

במקרה של פטירה בבית או במקום פרטי שאינו מוסד רפואי, יש להזמין רופא או מד”א לשם קביעת המוות והוצאת הודעת פטירה.
נוסף על כך יש להמתין להגעת קצין משטרה לצורך הוצאת אישור קבורה או שחרור מנתיחה, בכל מקרה שלא קיים חשד למוות בלתי טבעי או בגלל עבירה פלילית.
נוסף על הודעת הפטירה ואישור המשטרה יש לצרף סיכום רפואי כלשהו מהעת האחרונה מטעם רופא מטפל או מוסד רפואי.
אם את המוות קבע פרמדיק, יש להוסיף טופס הכרזה על מוות בנוסף לתעודת הזהות של המנוח או המנוחה.
אם יש צורך לפנות את הנפטר אפשר לפנות אלינו לחברה קדישא.
מחוץ לשעות הפעילות יש להתקשר למוקד הפינויים בטלפון  0120*. הפינוי אינו כרוך  בתשלום וכך גם שמירה בקירור עד 24 שעות ממועד הפינוי, ובימי שישי וערבי חג עד 48 שעות ממועד הפינוי.
במקרה של פטירה בבית חולים או במוסד, יש להכין את ת”ז של הנפטר, לקבל תעודת פטירה חתומה מבית החולים או מהמוסד, פטירה בבית חולים ציבורי שערי צדק והדסה (עין כרם והר הצופים) אפשר לקבל רשיון קבורה מבית החולים, יחד עם ת”ז ותעודת פטירה.
במקרה של מוסד, או בית אבות יש לגשת ללשכת הבריאות ברח’ יפו 71, בכדי להוציא רשיון קבורה.

פטירת תושב ישראל בחו”ל

במקרה שבו תושב ישראל נפטר בחו”ל, על המשפחה להציג בפני החברה קדישא אישור ביטוח לאומי לזכאות לקבורה הפניה לאתר הביטוח הלאומי. בלא אישור זה יהיה על המשפחה לשלם בעבור קבורת המנוח כתושב חו”ל שאינו זכאי לקבורה.
מקרים חריגים: היה ואי אפשר להשיג את האישור מיידית, אפשר להפקיד המחאה לביטחון וזו תיגבה אם לא יוצג האישור בתוך זמן סביר.
העברת המנוח או המנוחה מחו”ל מוטלת על המשפחה. החברה קדישא מתחילה את טפולה החל מהגעת המנוח אל בית העלמין. על המשפחה לשלם אגרת שחרור מנמל התעופה ואגרת משרד הבריאות.
אפשר להיעזר בחברה קדישא לשם הזמנת שירות העברה מנמל התעופה אל בית העלמין – השירות הוא פרטי וכרוך בתשלום.
תהליך השחרור בנמל התעופה כולל הוצאת רשיון קבורה זמני ולאחר מכן יש להשלים את התהליך מול לשכת הבריאות המחוזית, בדרך כלל על ידי הגורם המפנה והמעביר.
הגורם המפנה הוא שמוציא רשיון קבורה קבוע.

תושב חו”ל שנפטר בישראל

פטירה של תושב חו”ל שנפטר בירושלים זכאי לקבורה חינם.

תושב חו”ל שנפטר בחו”ל

תושב חו”ל שמעוניין להיקבר בארץ יכול לפנות לחברה קדישא, תושב חו”ל  שנפטר בחו”ל ושאינו זכאי לקבורה בארץ על פי תקנות הביטוח הלאומי, אך היה  מעוניין להיקבר בארץ, על משפחתו לפנות לחברה קדישא טרם ההעברה לארץ כדי להסדיר הן את מקום הקבורה הן את כל הסידורים הכרוכים באישור ההעברה.

רק לאחר הסדרת כל הנושאים או המעוניינים תמציא החברה קדישא אישור להעברת המנוח או המנוחה מחו”ל לארץ.

שירות זה כרוך בתשלום על פי תעריפי החברה קדישא.

העברת נפטרים

העברת נפטרים מהבית, בית חולים, מוסד, לבית העלמין מתבצעת ללא תשלום בתוך תחומי שיפוט ואזור ירושלים בשעות העבודה של החברה.

העברת נפטר לחדר קירור מתבצעת ע”י החברה גם אם הלוויה אינה נקבעת לאותו יום, או יום למחר, תחויב המשפחה דמי קירור כפי שנקבע בתקנות המוסד לביטוח.
לרשות הציבור פועל מוקד 0120* להעברת נפטרים שלא בשעות העבודה ובסופי שבוע ומועדים.

סידור הלוויה

שירותי החברה קדישא ספרדית ניתנים ללא תשלום כל זאת במסגרת סל שירותי הקבורה של המוסד לביטוח לאומי.
דמי הקבורה מועברים מהביטוח הלאומי ישירות לחברה קדישא ולכל גוף שהורשה כדין לעסוק בקבורה, ושחתם על הסכם עם ביטוח הלאומי בעניין זה.

שירותים אלה ניתנים ללא תשלום רק אם הקבורה נעשית במקום מגוריו של הנפטר הנקבע על פי רישומו ברישום האוכלוסין. הביטוח הלאומי מכסה את הוצאות הקבורה ואת השירותים הנלווים ביום הקבורה בלבד.

להלן פירוט שירותי הקבורה שהחברה קדישא נותנת ללא עלות

 • הקצאת מקום קבורה
 • קבורה: על פי הסדרי הקבורה שנקבעו בחברה קדישא. הכולל את טקס הטהרה ולבשה בתכריכים רגילים.
 • חפירת הקבר וקביעת שלט זמני על הקבר.
 • שירותים הניתנים בזמן הלוויה: טקס קבורה בהשתתפות של חזן וצוות קבורה (בין 2 משתתפים לפחות).
 • העברת הנפטר ממקום הפטירה למקום הקבורה: בתחום הרשות המקומית שבה היא פועלת ובשעות העבודה המקובלות (העברה מעבר לשעות העבודה תהיה כרוכה בתשלום), וכן העברה מבית חולים הנמצא מחוץ לתחום הרשות המקומית, בתנאי זהו בית החולים הקרוב ביותר הנותן שירותים רפואיים לתושבי הרשות שבה התגורר הנפטר.

לשם הסדרת מועד הלוויה על המשפחה או נציג מטעמה לגשת למשרדי החברה קדישא עם מסמכים הבאים: תעודת פטירה, תעודת זהות של הנפטר כולל הספח, רשיון קבורה, במידה והנפטר החזיק בתעודת שמירת אחוזה בחיים של החברה קדישא ספרדית יש להביא תעודה מקורית של שמירת מקום הקבר, כאשר נפטר לאחר שעות העבודה של המשרד, יש להכין את מסמכים המתוארים לעיל ולהתקשר לטלפון 052-6678622 לצורך תיאום וקבלת הנחיות לקביעת מועד לוויה.

שירותי החברה קדישא הניתנים בתשלום:
שירותי החברה קדישא ספרדית בירושלים הניתנים בתשלום על פי
תקנות הביטוח הלאומי:

 • רכישת חלקת קבר בחיים על פי התעריפים הקבועים בחוק.
 • העברה מחוץ לחום שיפוט העיר שבה מתגוררים המנוח או המנוחה.
 • שירות הלנה בקירור עד למועד הלוויה: מעבר ליום הפטירה הראשון שאת הוצאותיו מכסה הביטוח הלאומי.
 • מעבר מסע הלוויה דרך הבית או מקום אחר לשם מתן כבוד אחרון: את תעריפי התשלום קובע המוסד לביטוח לאומי.
 • תכריכים מיוחדים.
 • פטירה בחו”ל של תושב הארץ הזכאי להיקבר לפי הגדרות הביטוח הלאומי: במקרה כזה נדרש לשלם העברה מנמל התעופה ועד לבית העלמין וכן יש לשלם אגרת שחרור ואגרת משרד הבריאות.
 • רכישת מקומות קבורה: כל תושב ישראל זכאי למקום קבורה בלא תשלום במקום מגוריו לפי תקנות הביטוח לאומי, את המקום קובעים הסדרי החברה קדישא ומנהגים הנהוגים כלפי כלל האוכלוסייה באותו מקום,
 • הקבורה בחלקות שאותן הגדיר הביטוח הלאומי כחלקות חריגות או סגורות, וכן שמירת מקום
 • קבורה מחיים היא בתשלום, על פי החוק וכפי שפורסם ברשומות.
 • קבורת- על: אם ישנה בקשה של המשפחה לקבור בקבורת-על מעל נפטר קיים הדבר כרוך בבדיקת היתכנות, בדיקת היתכנות היא תהליך שכרוך בהסרת מצבה קיימת או בהזזתה, אם אכן קיימת היתכנות תבצע החברה קדישא את עבודת הבנייה וההכנה לקבורה לפי תעריף ממולץ של המשרד לשירותי דת (כ – 2,000 ₪ ), הסרת המצבה והחזרתה לאחר מכן לשם הבדיקה היא באחריות המשפחה ועל חשבונה.
 • מעבר לצורך מתן כבוד אחרון במסע ההלוויה דרך בית המנוח או בציון מקום אחר, מחירו נקבע לפי תעריף הביטוח הלאומי.
 • העברת נפטר שלא ביום הלוויה: המחיר נקבע לפי תעריף הביטוח הלאומי.
 • הנחת יסודות לביסוס המצבה: בוני מצבות הם שיעבירו תשלום לחברה קדישא, לא יתקבל תשלום באמצעות המשפחה
 

משפחות יקרות נקודות חשובות לתשומת לבכם

עליכם לפנות לחברה קדישא ולתאם עמה את מועד הלוויה, בסמוך לפטירת הנפטר תיאום זה חשוב כדי לבחון זמינות של עובדי החברה וביצוע לוויות באותו יום או בלילה. חברה קדישא תתאם את הלוויה לפי לוח הזמנים שלה תוך ניסיון בהעדפת בני המשפחה, נוהגים לקבור בסמוך למועד הפטירה ואפילו בשעות לילה מאוחרות חברה קדישא ספרדית מקבלת לוויות בימי השבוע עד השעה 22:00 ומוצאי שבת עד השעה 23:30, וזאת על מנת לא להלין את הנפטר עם זאת בקביעת מועד הלוויה יש לקחת בחשבון את הזמן הנדרש להודיע למשפחה, על הפטירה ולאפשר להם להגיע ללוויה.

בעת תיאום הלוויה:

בעת התיאום כדאי גם לבדוק דברים נוספים: אם אתם מעוניינים בהסדרי קבורה מיוחדים כגון קבורה בתכריכי פשתן, עיטוף בטלית הנפטר בשעת הלוויה או קביעת מסלול מיוחד למסע הלוויה – ציינו זאת במפורש.

אם יש לכם משתתף המצריך נגישות מיוחדת לקבר – אנא ציינו זאת.
אם יש לכם חשש כי לא יגיע ללוויה “מניין” (עשרה גברים מעל גיל 13, וחשוב לכם לומר קדיש) – בררו שמא תוכל החברה קדישא לדאוג למניין. אם משפחתכם הינה משפחת כהנים – חשוב כי תיידעו בכך את אנשי החברה קדישא מראש. בהזדמנות זו תוכלו לוודא גם קיומה של מערכת הגברה בבית הלוויות. אם ציבור
המלווים כולל אנשים מבוגרים מאד או חולים – ייתכן ואפשר להביאם אל מקום הקבר ברכב.
בררו את המסלולים מראש עם הנהלת בית העלמין או החברה קדישא.

הוצאת רשיון קבורה:

חברות קדישא אינן מוסמכות לקבור מתים בלא רשיון קבורה המוצא ללא תשלום על-ידי משרד הבריאות. מטרות הרשיון הינן פיקוח על החברה קדישא, ניהול סטטיסטיקות של גורמי מוות ומניעת התפשטותן של מחלות זיהומיות והידבקותם של הקברנים והמלווים. במרבית המקומות דואגת החברה קדישא להוצאת הרשיון. במקרים אחרים, משרד קבלת החולים בבית החולים מטפל ברשיונות דרך הפקס, ואם הועברה הגופה למרכז הלאומי לרפואה משפטית – דואגים הם לרשיון. עם זאת, בחלק מן המקומות, ובעיקר כאשר הפטירה מתרחשת בלילה או בבית, מוטל התפקיד על המשפחה. במקרה זה, עליכם להגיע אישית (בדרך-כלל אין די בתשדורת פקס) למדור רשיונות קבורה במשרד הבריאות במחוז אליו שייך
הנפטר. אם חלפו שעות העבודה והלוויה נערכת באותו יום – היעזרו בחברה קדישא, בחדר מיון של בית החולים או במספר חירום על דלת הסניף.

מה צפוי לנו בלוויה?

יש להגיע לבית העלמין בעשר דקות לפני הזמן שנקבע ללוויה,
בהגיעכם למקום יגש אליכם ראש צוות הלוויה או החזן העורך את הטקס.

לפני הלוויה

בחלק מבתי העלמין ישנו חדר התייחדות פרטי בו תוכלו לשהות מספר רגעים ולהיפרד מהנפטר. אם תרצו להיות לבדכם, תוכלו לבקש מאנשי החברה קדישא לעזוב את החדר. גילוי פניו של הפטר נעשה בדרך כלל רק בפני אחד מבני המשפחה אשר מתבקש לזהות הנפטר ולוודא כי מביאים לקבורה את האדם הנכון ולאחר מכן יחתום על טופס זיהוי הנפטר.
החזן יברר אצלכם את שמות הקרובים מדרגה ראשונה על מנת לשלב את שמם בתפילת אל מלא רחמים, כמו כן את שמות המספדים אם ברצונכם שיישאו דברי הספד.

טקס הלוויה

הנפטר יוצא ע”י צוות הלוויה לרחבת/ היכל ההספדים.
לפני תחילת ההספדים, יתבקש בני המשפחה הקרובים של הנפטר (הורים, בעל/אשה, בנים בנות אחים ואחיות) לגשת למקום בו ניצבת מיטת המת, בזה אחר זה.

ביצוע טקס הקריעה:
את הקרע מבצע בדרך כלל אחד מחברי החברה קדישא (במידת האפשר, גבר עבור גברים אישה עבור נשים), אם כי אפשר שיעשה זאת אחד הקרובים או הידידים. הקרע נעשה בבגד העליון (חולצה) מעל החזה. באבלות על הורים נעשה הקרע בצד השמאלי (מקום הלב), ובאבלות של שאר הקרובים – בצד הימני. הקרע צריך להיות משמעותי, כשמונה סנטימטרים וחצי ( טפח = 3.5 אינצ’ים) בדרך כלל יקרע איש החברה קדישא רק את תחילת הקרע, והאבל יגדילו אל –ידי משיכת הדש הבגד הקרוע מלמלה למטה. האבל עומד על רגליו (במידת האפשר) בזמן הקריעה, ולאחריה מברך את הברכה המצדיקה את הדין.

ברוך אתה אדני, אלהינו מלך העולם, דין האמת”

לאחר הקריעה אם המשפחה חפצה בכך, יערכו הספדים לפי הסדר שסוכם
עם עורך הלוויה ע”י המשפחה.
לאחר ההספדים תצא מסע הלוויה לכיוון חלקת הקבר.

הקבורה
בהגיע מסע הלוויה אל חלקת הקבר, חשוב שהבנים או אומרי הקדיש יתמקמו ליד החזן, בסיום הקבורה אמירת קדיש ע”י בני המשפחה,  לאחר הטקס נהוג להניח אבן על מקום הקבורה.

מודעות אבל

אם ברצונכם לפרסם מודעות אבל בעיתונות או על גבי לוחות מודעות (אין חובה לעשות זאת), פנו לאחד מן העסקים הפרטיים שעוסקים בעניין. העסקים המתמחים במודעות אבל מספקים את השירות באופן מיידי, ורובם מספקים גם שירות של הדבקת המודעות תמורת תוספת תשלום. לחילופין, ניתן להסתפק ביצירת מודעות במחשב הביתי והדבקתן בעזרת ידידים. לפני הזמנת או הכנת המודעות, חשבו כמה מודעות דרושות לכם, באילו אזורים להנחות את מדביקי המודעות לפעול ואיזה נוסח אתם מבקשים שיופיע במודעה, זכרו לכלול את הכתובת בה יושבים שבעה, את רשימת האבלים, את שמו המלא של הנפטר ואם אתם מתכוונים לערוך תפילות בית האבלים – אף את זמניהן. אם אינכם מחפשים ניסוח מקורי במיוחד, תוכלו לבחור מתוך נוסחים מקובלים שיציעו לכם בבית הדפוס. התשלום הוא בדרך כלל לפי גודל הדף המבוקש, מספר המודעות ואזור החלוקה.
בדרך-כלל אין צורך ביותר מ – 20 או 30 מודעות אשר מודבקות סביב בית הנפטר ובתי האבלים ובמקומות בהם נהג הנפטר לשהות (מקום עבודה או לימודים, בתי כנסת, מועדון, מרכז קניות שכונתי). כדאי להשאיר אצלכם מודעות אחדות לתלייה סביב הבית בו יושבים שבעה ואף למזכרת. עליכם, המשפחה הקרובה, לתכנן מראש מי יישא את ההספדים בבית הלוויות ולהודיע לדוברים מוקדם ככל האפשר, על מנת שיוכלו להקדיש זמן ראוי למחשבה ותכנון. נסו שלא להאריך יותר מדי בדברים. זכרו כי הקהל עומד על רגליו זמן ארוך, ולעיתים בתנאי צפיפות ומזג אוויר קשים. כדאי למנות אדם קרוב אחד אשר ירכז את הנושא ויעמוד בקשר עם החברה קדישא.
לעיתים מבקשים ידידים בשעת הלוויה להוסיף גם הם כמה מלים. זה יכול להיות מכובד ומרגש, אך גם יכול להיות למורת רוח המשפחה. בנוסף מומלץ כי אבלים המתכוונים לומר קדיש בלוויה ואינם בקיאים באמירת התפילה, יעשו חזרות על הגייה נכונה של המלים.

מה לארוז אתכם ללוויה?

הליכה את הקבר וטקס הקבורה עשויים לקחת זמן-מה, וגם אנשים שהם צעירים וחזקים, ובוודאי מבוגרים עשויים להתקשות לעמוד בעומס הנפשי והפיזי שהטקס דורש מהם. עליכם להיערך בהתאם: בחורף – קחו עמכם בגדים חמים (ומטריות) לעמידה ממושכת ללא תנועה. בקיץ – קחו מעכם כיסוי ראש נגד השמש ובקבוקי מים. 

אם צפויים להגיע אנשים זקנים או חולים – כדאי לקחת כסאות מתקפלים ולהציבם ליד הקבר. 

רוב הלוויות מלוות גם בבכי, ייתכן ותרצו להצטייד בחבילת טישו או במשקפי שמש כהים.
בלוויות מסורתיות נהוג ברוב המקומות לכסות את הראש, קחו מעכם כיפות לגברים ומטפחות או כובעים לנשים. 

אם זוהי לוויתו של נפטר גבר שהייתה ברשותו טלית, נהוג להביאה עמכם. על מנת שגופו ייעטף בה בזמן הלוויה. 

אם אתם מתכננים שלא ללכת בנעלי עור במהלך השבעה, כמנהג המסורת.

הביאו עמכם גם נעלי בד אליהן תוכלו להחליף לאחר הקבורה.

לבוש

שאלת הלבוש נשמעת אולי שלא במקומה, כי אחרי הכל – מה משמעותם של הבגדים ברגע קשה של קבורה? עם זאת, כדאי שתדעו כי בני משפחתו הקרובים ביותר של הנפטר (הורים, בנים ובנות, אחים ואחיות, בעל/אשה) – אם ירצו לערוך את הטקס על פי המסורת – יעברו במהלך הקבורה טקס קריעת קרע בחולצה שלגופם. כמוכן, על פי המנהג המסורתי, יישארו האבלים בבגדים שלבשו בלוויה במשך כל שבעת ימי האבל וישבו בבגדים אלו על הרצפה או על מצע נמוך. בתום ימי האבל, יש הנוהים להשליך בגדים אלו ולא ללבושם עוד. לכן, כדאי להקדיש רגע של מחשבה מראש אלו בגדים יתאימו לשרת את צורכי שבוע קשה זה. המנהג הרווח במערב ללבוש בגדים שחורים לאות אבל אינו נהוג בקהילות ישראל.

הכנת הבית לשבעה:

כאשר תחזרו מבית הקברות לאחר הקבורה, תגיעו אל המקום בו תשהה המשפחה בשבעת הימים הבאים. כדאי לחשוב מראש באיזה בית לבחור. לפעמים התשובה מובנת מאליה, בבית הנפטר. לפעמים יש מספר אפשריות וכדאי להעדיף את הנוחה מביניהן. יש לקחת בחשבון את הקרבה לביתם של האבלים ושל אורחיהם וכן את החלל שיש בדירה הרלוונטית, האם הוא גדול די למבקרים שיבואו, לעריכת תפילות ולמנוחה באמצע היום. יש הנוהגים לבנות “סוכת אבלים” ליד הבית, על ידי מתיחת יריעה (מפני השמש) ופיזור כסאות תחתיה. אל הדירה שנבחרה צריך להביא נרות נשמה,כסאות, ואם ייערכו שם תפילות – גם ספר תורה, סידורי תפילה וכיפות. יש ולסדר את הדירה ולפנות ממנה רהיטים מיותרים ודברי ערך שיכולים להינזק, וכן יש להכין מושבים נמוכים לאבלים. בבתי אבל נוהגים גם לכסות את המראות. אין הכרח להספיק את הכל לפני הקבורה, אולם קחו בחשבון כי זרם המבקרים עשוי להתחיל מיד לאחר הקבורה, ולא כל בית ערוך למבקרים בכל רגע נתון.

סעודת הבראה:

הסעודה הראשונה שאוכלים האבלים לאחר הקבורה עם שובם מבית הקברות נקראת “סעודת הבראה” נהוג לאכול מאכלים עגולים כגון ביצים עדשים וכעכעים, המסמלים את הגלגל הסובל בעולם ואת תחילת השלמתם של האבלים עם מעגליותם של החיים ושל המוות. נוהגים להכין את סעודת ההבראה ממאכלים שיביאו שכנים וידידים, מתחילים לסייע בתהליך ההשלמה הרגשית כבר משעות אלו.

הודעה לציבור

לאחר שקבעתם מקום וזמן, עליכם להודיע על כך לחבריהם ולקרוביהם של הנפטר ושל האבלים. חשוב לדעת כי חברות קדישא עובדות לעתים בלוח זמנים עמוס, ואין להן ברירה אלא להקפיד ולדייק בלוח הזמנים שסוכם. מומלץ להודיע לקהל שלכם על שעה מוקדמת במעט מזו שסיכמתם עם החברה קדישא.
אין צורך כי האבלים עצמם יעמדו ליד הטלפון שעות ארוכות כדי להודיע לאנשים. היעזרו בחבריכם, הודיעו אתם לאדם אחראי אחד מכל מעגל היכרות שלכם (מקום עבודה, הלימודים, שכנים, משפחה מכל צד) והניחו להם להעביר את ההודעה
הלאה. במידת הצורך, הזמינו הסעות מאורגנות להובלת המלווים אל בית הקברות.
שימו לב! מומלץ לבקש מאחד החברים או השכנים אשר אינו מגיע ללוויה להישאר בבית האבלים כשומר הבית, למרבה הצער, במקרים רבים ניצלו גנבים את צער
המשפחה ואת היעדרותה מן הבית ופרצו אל בתי אבלים בזמן לוויה או שבעה. היערכו לכך.

הזמנת מצבה

בתום שלושים יום מיום הקבורה (יש הנוהגים בתום שנה) נהוג לקבוע מצבה על קברו של הנפטר. את המצבה תתבקשו להזמין מקבלן מצבות, ולממן את עלותה בהתאם. במקביל תוכלו להחליט מה הכיתוב שיופיע על המצבה, כדאי לוודא את הגעתה למקום הנכון ובזמן הנכון. בכמה מבתי העלמין נשמרת אחידותן של המצבות, ובהם תתקשו להזמין מצבה בגודל מוגדר מראש. לרוב נכתבות על המצבה האותיות פ”נ (פה נקבר), ומתחתיהן נכתבים שמו המלא של הנפטר ושמות הוריו (יש הנוהגים לכתוב רק את שם האב, ויש הנוהגים להוסיף את שמות בן/בת הזוג והילדים) וכן תאריך הפטירה העברי או הלועזי. יש המוסיפים פסוק, ביטוי או מילים אחדות המבטאות את אופיו של הנפטר ואת מפעל חייו.
בתחתית המצבה נהוג לציין את ראשי התיבות תנצב”ה – “תהא נשמתו צרורה
בצורר החיים” (על פי שמואל א’, כט’) עלותה של המצבה תלויה במספר מרכיבים וביניהם סוג האבן, גודלה, צורתה החציבה, מספר המילים החרותות עליה ואופן חריתת האותיות על האבן.
באחריות של קבלן המצבות להסדיר את התשלום בעבור הרשיון מול חברה קדישא, כשבמעמד התשלום הוא יקבל לידיו את מידות המצבה הנהוגות בבית העלמין ויתחייב לעמוד במידות אלה. החברה קדישא אינה רשאית לגבות תשלום ישירות מן המשפחה בעבור בניית יסוד למצבה (שהיא יציקה סביב מקום הקבורה).

מצבה לנפטר בודד (ערירי או גלמוד)

אם הנפטר מוגדר כאדם בודד, שנפטר ונקבר בישראל ושאין לו בישראל קרוב משפחה, ולא שולם בעדו מענק פטירה יממן בעבורו המוסד לביטוח לאומי את הוצאות הקמת המצבה.

בשעתכם הקשה, אתם לא לבד
שירותי חברה קדישא