מחירון שירותים

תעריפי שירותי קבורה

 • שימוש בבית הלוויות ללא שירות טהרה, מקסימום 60 דקות – 3,000 ₪.
 • שימוש בבית הלוויות הכולל טהרה, תכריכים והעברה בעיר, מקסימום 90 דקות –6,000 ₪.
 • קבורה לנפטר בירושלים הכוללת העברה, פתיחה וחפירת קבר, דיפון מכסים, פלטות, תכריכים, טהרה, טקס לוויה, חזן, צוות, וקבורה 25,000 ₪.
 • העברת נפטר מנתב”ג + אגרה + רישיון – 10,000 ₪.
 • תכריכי פשתן 275 ₪.
 • שמירה בקירור 356 ₪ ליום.
 • סטייה ממסלול עד שעה 941 ₪, כל חצי שעה נוספת 471 ₪.
 • התשלום חייב להתבצע מראש: ללא תשלום מראש לא ניתן לבצע כל שירות.
 • תושבי ישראל אשר ברשותם שטר שמירה בחיים, ואשר העתיקו את מרכז חייהם לחו”ל חייבים להציג אישור תושבות (בביטוח לאומי ליום הקבורה)
 • למחזיקי אחוזת קבר בחיים אשר אין לו תעודת תושבות, חייב בתשלום העברה וטיפול בקבורה בירושלים.
 • משפחות המעוניינות יכולות לבצע את העברה ע”י גוף חיצוני אך יש לתאם זאת מול המשרד.
בשעתכם הקשה, אתם לא לבד
שירותי חברה קדישא