סוגי קבורה

סוגי קבורה

חברה קדישא ספרדית קוברת בהר המנוחות גבעת שאול ובהר הזיתים, בחרה קדישא מס’ סוגי קבורה כמפורט: 

קבורת שדה 

משטח ישר על האדמה בו מסודרים הקברים זה לצד זה במרחקים קבועים ובעומק הקרקע.

קבורת סנהדרין (קומות)

קבורה זו מתבצעת במבני קבורה שנבנו על פי כללי ההלכה היהודית, הנפטר מוכנס על ידי מיטה מיוחדת לתוך כוך כדוגמת “קבורת הסנהדרין”

קבורה זו הינה לנפטר בלבד וניתן לשמור מקום לאריכות ימי בן הזוג ליד הנפטר, קברים הבנויים מעל אדמה שבמדרון ההר מעל גובה פני הקרקע של העומד לפניהם במידות קבועות ובמרחקים שווים.

הכוכים בנויים עם חיבור לקרקע במידות של קבר רגיל, בקיר התמך נבנה חלון המשמש כפתח לקבר הבנוי בהר שמאחורי הקיר, כך שהנפטר מוכנס דרך קיר התמך לקבר הבנוי, לאחר הכנסת הנפטר לקבר נעשית “סתימת הגולל” ע”י מילוי חלל החלון בשקי עפר ואטימת הפתח עם פלטת שיש וחומרי איטום (סיליקון) לאחר מכן מוסיפה המשפחה פלטה נוספת כיתוב המקובל ע”ג מצבה, מתחת לכל מצבה נבנה מדף אבן המאפשר למשפחה להניח על גביו נרות זכרון וכדומה. מידות הקבר זהות למידות הקבר שבקבורת שדה, עובי הקיר לא כחלק ממידת הקבר, המרחק בין קבר לקבר הינו לפחות 40 ס”מ מהצדדים ובן60 ס”מ בין הקומה התחתונה לעליונה.

קבורת מכפלה

קבורה זו מתבצעת בעומק הקרקע החברה כורה קבר בעומק המוגדר בהלכה, הנפטר הראשון נקבר בתחתית הקבר, מכוסה באבני הגולל ובעפר על פי דרישת ההלכה.

הנפטר השני יכוסה באבני גולל ובעפר ומעליהם מוקמת מצבה משותפת קבורה זו נהוגה ברחבי אירופה ומנוצלת למספר רב יותר של נפטרים הנטמנים זה על גבי זה.

בארץ קבורה זו נהוגה לבני זוג אשר הנפטר בתחתית הקבר ולבן זוג ו/או לבני משפחה שנותרו לבד, נשמר המקום מעליו לאריכות ימים. קבר לשני נפטרים האחר מעל גבי השני בשטח של קבר שדה אחד ובעומק כפול, קברים אלה משמשים לקבורה זוגית בדרך כלל של בני הזוג. הראשון תפורק ביום הקבורה של הנפטר השני ותיבנה מחדש לאחר קבורת השני ע”י המשפחה בגודל מצבה רגילה בקבורת שדה תכיל את הכיתוב לשני הנפטרים הטמונים תחת המצבה וכן תוכל להיות מעוצבת עם חלוקה כל שהיא לשני שמות. הקבר התחתון אורכו רחב כמו כן יש אפשרות לקבור מעל קבר קיים.

קבורת על

קבורה זו מתבצעת מעל הקבור, בקבר בודד שנפטר לפני שנים בקבורת שדה ללא הכנה לקבורה נוספת, לאחר הסרת המצבה חברה קדישא מכינה מקום נוסף בו ייטמן הנפטר משלבי ההכנה אין מגע עם הנפטר הראשון והחפירה מתבצעת עד לאבני הגולל המכסים אותו.

קבורה זו מתבצעת רק לאחר בדיקה בשטח לבחינת האפשרות, דהיינו פירוק המצבה הקיימת ובדיקת עומק הקבורה של הנפטר הטמון במקום. לאחר ביצוע פעולה זו הנפטר הראשון קבור בתחתית הקבר, מכוסה באבני הגולל ובעפר על פי דרישת ההלכה ועל גביו נטמן הנפטר השני. הנפטר השני יכוסה באבני גולל ועפר מצבה משותפת, קברה זו נהוגה ברחבי הארץ ומנוצלת למספר רב יותר של נפטרים הנטמנים זה על גבי זה.

שיטת קבורה זו פותחה למקרים שבהם משפחה מבקשת לטמון נפטר בקרבת מקום לנפטר הטמון בבית העלמין, אך אין כל חלקה פנויה בקרבת מקום.

שיטה זו מאפשרת לשני הנפטרים להיות יחד כאשר הם נקברים אחד מעל גבי השני בשטח של קבר שדה אחד. קברים אלה משמשים בדרך כלל לקבורה זוגית של בני זוג. הראשון שהלך לבית עולמו נקבר בקבר בודד בקבורת שדה לפני שנים, ולא נרכשה חלקת קבר עבור בן / בת הזוג או אחד מקרובי המשפחה. המצבה שהוצבה על הקבר לאחר פטירת הראשון הקבורה של הנפטר השני ותיבנה מחדש לאחר קבורת השני על ידי המשפחה. המצבה שגודלה כגודל מצבה רגילה בקבורת שדה תכיל את הכיתוב לשני הנפטרים הטמונים מצבה מעוצבת עם חלוקה כל שהיא לשני שמות.

קבורה רמה

הקבורה מבוצעת במבנה רב קומות כאשר בכל קומה ניתן להביא את הפטר לקבורה, בקבורה זוגית/משפחתית או בקבורת שדה.

משטח הקבורה בנוי על גבי רצפת בטון הנתמכת בעמודים שעליה כמות עפר גדולה המחוברת לאדמה ע”י חללים בעמודים או להר בצידה. שיטת קבורה זו דומה לחלוטין לשיטת הקבורה המקובלת בעם ישראל בדורות האחרונים כקבורת שדה

פרט לעובדה כי תחת למשטח הבטון הגדול המשמש כרצפה ישנו חלל הנמוך יותר, ולעיתים ישנה תקרה מעל משטח הקבורה המשמש כמשטח קבורה לקומה נוספת. מידות הקברים והמרחקים ביניהם זהים לחלוטין עם המקובל בקבורת שדה.

בשעתכם הקשה, אתם לא לבד
שירותי חברה קדישא