ראשי – אמהרית

בשעתכם הקשה, אתם לא לבד
שירותי חברה קדישא