הלכות ומנהגים

הלכות ומנהגים

מיקוד במנהגי ירושלים

הקבורה הקבורה היא מצווה מן התורה, והיא כבודו של הנפטר לכן ראוי שלא לעכבה אלא אם כן העיכוב עצמו הוא לכבודו של הנפטר, כגון הגעת

קרא עוד »
הלכות ומנהגים

מפטירה להלוויה

אשר אדם נוטה למות ונמצא בשעתו האחרונה, יש לעמוד סביב מיטתו ולומר עמו את ה”וידוי” הנאמר ביום הכיפורים.

קרא עוד »