תפילות לפי שם נפטר

ברכת תהילים תפילות או משניות.
הזן את שם הנפטר ויש הנוהגים גם לשים את שם האב או האם. בחרו את הנוסח והתפילה אצלכם.

יש הנוהגים לשים את שם האם/האב