הנחיות בעקבות מצב החירום – 19-COVID

אלו ההנחיות כפי שהתקבלו מהמשרד לשירותי דת.
  • הלוויות והספדים התקיימו במקום פתוח בלבד.
  • בהתאם להנחיות משרד הבריאות, קיום הלוויות יתאפשר בנוכחות של עד 20 אנשים לכל היותר, כולל צוות בית העלמין ובתנאי שיש מרחק של שני מטר מאדם לאדם.
  • באחריות מזמין ההלוויה / המשפחה לוודא שכמות האנשים בהלוויה אינה חורגת מהמותר לפי ההנחיות.

אנשים הנדרשים לשהות בבידוד

  • אין לאפשר לאנשים הנדרשים לשהות בבידוד או אנשים חולים / אנשים בעלי תסמינים
  • להשתתף בהלוויה.
  • במקרה שיש אדם שנדרש לשהות בבידוד ביתי שהוא בן משפחה מקרבה ראשונה של הנפטר ומעוניין להיות נוכח בהלוויה, הנושא יאושר אך ורק ע”י משרד הבריאות )רופא מחוזי (באמצעות מוקד הבריאות *5400 .אדם זה יקבל הנחיות ייחודיות ממשרד הבריאות לאופן ההשתתפות בהלוויה).

הטיפול בנפטרים שנפטרו כתוצאה מהנגיף/ חשודים/ נפטרים שהגיעו מחו”ל

הטיפול בהם ייעשה בהתאם ל”נוהל טיפול בנפטר חשוד או המאובחן בנגיף הקורונה החדש (19-COVID) שפורסם ע”י ראש שירותי הבריאות במשרד הבריאות. 

שאלות ותשובות

בשעת פטירה מה נוסח ברכת הקריעה ובאיזה הקשר מברכים אותה? בעת הקריעה מברכים “ברוך דיין האמת”, ואפילו הוא אונן, כי זוהי ברכה על שמועה רעה,

קרא עוד »
בשעתכם הקשה, אתם לא לבד
שירותי חברה קדישא