הנחיות בעקבות מצב החירום – 19-COVID

אלו ההנחיות כפי שהתקבלו מהמשרד לשירותי דת.
  • הלוויות והספדים התקיימו במקום פתוח בלבד.
  • בהתאם להנחיות משרד הבריאות, קיום הלוויות יתאפשר בנוכחות של עד 20 אנשים לכל היותר, כולל צוות בית העלמין ובתנאי שיש מרחק של שני מטר מאדם לאדם.
  • באחריות מזמין ההלוויה / המשפחה לוודא שכמות האנשים בהלוויה אינה חורגת מהמותר לפי ההנחיות.

אנשים הנדרשים לשהות בבידוד

  • אין לאפשר לאנשים הנדרשים לשהות בבידוד או אנשים חולים / אנשים בעלי תסמינים
  • להשתתף בהלוויה.
  • במקרה שיש אדם שנדרש לשהות בבידוד ביתי שהוא בן משפחה מקרבה ראשונה של הנפטר ומעוניין להיות נוכח בהלוויה, הנושא יאושר אך ורק ע”י משרד הבריאות )רופא מחוזי (באמצעות מוקד הבריאות *5400 .אדם זה יקבל הנחיות ייחודיות ממשרד הבריאות לאופן ההשתתפות בהלוויה).

הטיפול בנפטרים שנפטרו כתוצאה מהנגיף/ חשודים/ נפטרים שהגיעו מחו”ל

הטיפול בהם ייעשה בהתאם ל”נוהל טיפול בנפטר חשוד או המאובחן בנגיף הקורונה החדש (19-COVID) שפורסם ע”י ראש שירותי הבריאות במשרד הבריאות. 

בשעתכם הקשה, אתם לא לבד
שירותי חברה קדישא