מה צריך לעשות מול חברה קדישא

פטירת בן משפחה מלווה בכאב וצער עמוק, חברה קדישא חיפה משתתפת בצער המשפחה ומשתדלת לבוא לקראת המשפחות בכל הליך הקבורה.
להלן מידע מתומצת אשר יאפשר לכם לארגן את הלוויה:

פטירה בבית:

 במקרה של פטירה בבית או במקום פרטי שאינו מוסד רפואי, יש להזמין רופא או מד”א לשם קביעת המוות והוצאת הודעת פטירה.

נוסף על כך יש להמתין להגעת קצין משטרה לצורך הוצאת אישור קבורה או שחרור מנתיחה, בכל מקרה שלא קיים חשד למוות בלתי טבעי או בגלל עבירה פלילית.

נוסף על הודעת הפטירה ואישור המשטרה יש לצרף סיכום רפואי כלשהו מהעת האחרונה מטעם רופא מטפל או מוסד רפואי. אם את המוות קבע פרמדיק, יש להוסיף טופס הכרזה על מוות בנוסף לתעודת הזהות של המנוח או המנוחה. 

אם יש צורך לפנות את הנפטר אפשר לפנות אלינו לחברה קדישא.

מחוץ לשעות הפעילות יש להתקשר למוקד הפינויים בטלפון  0120*. הפינוי אינו כרוך בתשלום וכך גם שמירה
בקירור עד 24 שעות ממועד הפינוי, ובימי שישי וערבי חג עד 48 שעות ממועד הפינוי.

 פטירה בבית חולים או במוסד:

במקרה של פטירה בבית חולים או במוסד, יש להכין את ת”ז של הנפטר, לקבל תעודת פטירה חתומה מבית החולים או מהמוסד, פטירה בבית חולים ציבורי שערי צדק והדסה (עין כרם והר הצופים) אפשר לקבל רשיון קבורה מבית החולים, יחד עם ת”ז ותעודת פטירה.

במקרה של מוסד, או בית אבות יש לגשת ללשכת הבריאות ברח’ יפו 71, בכדי להוציא רשיון קבורה.

 פטירה תושב ישראל בחו”ל:

 במקרה שבו תושב ישראל נפטר בחו”ל, על המשפחה להציג בפני החברה קדישא אישור ביטוח לאומי לזכאות לקבורה הפניה לאתר הביטוח הלאומי. בלא אישור זה יהיה על המשפחה לשלם בעבור קבורת המנוח כתושב חו”ל שאינו זכאי לקבורה.

מקרים חריגים: היה ואי אפשר להשיג את האישור מיידית, אפשר להפקיד המחאה לביטחון וזו תיגבה אם לא יוצג האישור בתוך זמן סביר.

העברת המנוח או המנוחה מחו”ל מוטלת על המשפחה. החברה קדישא מתחילה את טפולה החל מהגעת המנוח אל בית העלמין. על המשפחה לשלם אגרת שחרור מנמל התעופה ואגרת משרד הבריאות.

אפשר להיעזר בחברה קדישא לשם הזמנת שירות העברה מנמל התעופה אל בית העלמין. השירות הוא פרטי וכרוך בתשלום. תהליך השחרור בנמל התעופה כולל הוצאת רשיון קבורה זמני ולאחר מכן יש להשלים את התהליך מול לשכת הבריאות המחוזית, בדרך כלל על ידי הגורם המפנה והמעביר. הגורם המפנה הוא שמוציא רשיון קבורה קבוע.

תושב חו”ל שנפטר בישראל:

פטירה של תושב חו”ל שנפטר בירושלים זכאי לקבורה חינם
כתושב ירושלים, בחלקות שהוקצו לכך ע”י הנהלת החברה.

פטירה של תושב חו”ל שנפטר בחו”ל (ורוצה להיקבר בארץ)

תושב חו”ל שמעוניין להיקבר בארץ יכול לפנות לחברה קדישא.
תושב חו”ל  שנפטר בחו”ל ושאינו זכאי לקבורה בארץ על פי תקנות הביטוח הלאומי, אך היה  מעוניין להיקבר בארץ, על משפחתו לפנות לחברה קדישא טרם ההעברה לארץ כדי להסדיר הן את מקום הקבורה הן את כל הסידורים הכרוכים
באישור ההעברה.

רק לאחר הסדרת כל הנושאים או המעוניינים תמציא החברה קדישא
אישור להעברת המנוח או המנוחה מחו”ל לארץ.

שירות זה כרוך בתשלום על פי תעריפי החברה קדישא.

העברת נפטר

העברת נפטרים מהבית, בית חולים, מוסד, לבית העלמין מתבצעת ללא תשלום בתוך תחומי שיפוט ואזור ירושלים בשעות העבודה של החברה.

העברת נפטר לחדר קירור מתבצעת ע”י החברה גם אם הלוויה אינה נקבעת לאותו יום, או יום למחר, תחויב המשפחה דמי קירור כפי שנקבע בתקנות המוסד לביטוח.

 לרשות הציבור פועל מוקד 0120* להעברת נפטרים שלא בשעות העבודה ובסופי שבוע ומועדים. 

 סידור הלוויה

 שירותי החברה קדישא ספרדית ניתנים ללא תשלום כל זאת במסגרת סל שירותי הקבורה של המוסד לביטוח לאומי.

 דמי הקבורה מועברים מהביטוח הלאומי ישירות לחברה קדישא ולכל גוף שהורשה כדין לעסוק בקבורה, ושחתם על הסכם עם ביטוח הלאומי בעניין זה.

 שירותים אלה ניתנים ללא תשלום רק אם הקבורה נעשית במקום מגוריו של הנפטר הנקבע על פי רישומו ברישום האוכלוסין. הביטוח הלאומי מכסה את הוצאות הקבורה ואת השירותים הנלווים ביום הקבורה בלבד.

להלן פירוט שירותי הקבורה שהחברה קדישא נותנת ללא עלות:

הקצאת מקום קבורה: 

על פי הסדרי הקבורה שנקבעו בחברה קדישא.

הכולל את טקס הטהרה ולבשה בתכריכים רגילים, חפירת הקבר וקביעת שלט זמני על הקבר.

שירותים הניתנים בזמן הלוויה:

טקס קבורה בהשתתפות של חזן וצוות קבורה (בין 2 משתתפים לפחות).

העברת הנפטר ממקום הפטירה למקום הקבורה:

בתחום הרשות המקומית שבה היא פועלת ובשעות העבודה המקובלות (העברה מעבר לשעות העבודה תהיה כרוכה בתשלום), וכן העברה מבית חולים הנמצא מחוץ לתחום הרשות המקומית, בתנאי זהו בית החולים הקרוב ביותר הנותן שירותים רפואיים לתושבי הרשות שבה התגורר הנפטר.

לשם הסדרת מועד הלוויה  על המשפחה או נציג מטעמה לגשת למשרדי החברה
קדישא עם מסמכים הבאים:

תעודת פטירה, תעודת זהות של הנפטר כולל הספח, רשיון קבורה, במידה והנפטר החזיק בתעודת שמירת אחוזה בחיים של החברה קדישא ספרדית יש להביא תעודה מקורית של שמירת מקום הקבר, כאשר נפטר לאחר שעות העבודה של המשרד, יש להכין את מסמכים המתוארים לעיל ולהתקשר לטלפון 052-6678622 לצורך תיאום וקבלת הנחיות לקביעת מועד לוויה.

 שירותי החברה קדישא הניתנים בתשלום:

 • שירותי החברה קדישא ספרדית בירושלים הניתנים בתשלום על פי
 • תקנות הביטוח הלאומי:
 • רכישת חלקת קבר בחיים על פי התעריפים הקבועים בחוק.
 • העברה מחוץ לחום שיפוט העיר שבה מתגוררים המנוח או המנוחה.
 • שירות הלנה בקירור עד למועד הלוויה: מעבר ליום הפטירה הראשון שאת הוצאותיו מכסה הביטוח הלאומי.
 • מעבר מסע הלוויה דרך הבית או מקום אחר לשם מתן כבוד אחרון: את תעריפי התשלום קובע המוסד לביטוח לאומי.
 • תכריכים מיוחדים.
 • פטירה בחו”ל של תושב הארץ הזכאי לשירותי קבורה: לפי הגדרות הביטוח הלאומי, במקרה כזה נדרש לשלם העברה מנמל התעופה ועד לבית העלמין וכן יש לשלם אגרת שחרור ואגרת משרד הבריאות.
 • רכישת מקומות קבורה: כל תושב ישראל זכאי למקום קבורה בלא תשלום במקום מגוריו לפי תקנות הביטוח לאומי, את המקום קובעים הסדרי החברה קדישא ומנהגים הנהוגים כלפי כלל האוכלוסייה באותו מקום, הקבורה בחלקות שאותן הגדיר הביטוח הלאומי כחלקות חריגות או סגורות, וכן שמירת מקום קבורה מחיים היא בתשלום, על פי החוק וכפי שפורסם ברשומות.
 • קבורת- על: אם ישנה בקשה של המשפחה לקבור בקבורת-על מעל נפטר קיים הדבר כרוך בבדיקת היתכנות, בדיקת היתכנות היא תהליך שכרוך בהסרת מצבה קיימת או בהזזתה, אם אכן קיימת היתכנות תבצע החברה קדישא את עבודת הבנייה וההכנה לקבורה לפי תעריף ממולץ של המשרד לשירותי דת (כ – 2,000 ₪).
 • הסרת המצבה והחזרתה לאחר מכן לשם הבדיקה היא באחריות המשפחה ועל חשבונה.
 • מעבר לצורך מתן כבוד אחרון במסע ההלוויה דרך בית המנוח או בציון מקום אחר, מחירו נקבע לפי תעריף הביטוח הלאומי.
 • העברת נפטר שלא ביום הלוויה: המחיר נקבע לפי תעריף הביטוח הלאומי.
 • הנחת יסודות לביסוס המצבה: בוני מצבות הם שיעבירו תשלום לחברה קדישא, לא יתקבל תשלום באמצעות המשפחה.

 משפחות יקרות נקודות חשובות לתשומת לבכם

עליכם לפנות לחברה קדישא ולתאם עמה את מועד הלוויה, בסמוךלפטירת הנפטר תיאום זה חשוב כדי לבחון זמינות של עובדי החברה וביצוע לוויות באותו יום או בלילה. חברה קדישא תתאם את הלוויה לפי לוח הזמנים שלה תוך ניסיון בהעדפת בני המשפחה, נוהגים לקבור בסמוך למועד הפטירה ואפילו בשעות לילה מאוחרות חברה קדישא ספרדית מקבלת לוויות בימי השבוע עד השעה 22:00 ומוצאי שבת עד השעה 23:30. וזאת על מנת לא להלין את הנפטר עם זאת בקביעת מועד הלוויה יש לקחת בחשבון את הזמן הנדרש להודיע למשפחה, על הפטירה ולאפשר להם להגיע ללוויה.

בעת תיאום הלוויה

בעת התיאום כדאי גם לבדוק דברים נוספים: אם אתם מעוניינים בהסדרי קבורה מיוחדים כגון קבורה בתכריכי פשתן, עיטוף בטלית הנפטר בשעת הלוויה או קביעת מסלול מיוחד למסע הלוויה – ציינו זאת במפורש. 

אם יש לכם חשש כי לא יגיע ללוויה “מניין” (עשרה גברים מעל גיל 13, וחשוב לכם לומר קדיש) – בררו שמא תוכל החברה קדישא לדאוג למניין. אם משפחתכם הינה משפחת כהנים – חשוב כי תיידעו בכך את אנשי החברה קדישא מראש. בהזדמנות זו תוכלו לוודא גם קיומה של מערכת הגברה בבית הלוויות. אם ציבור המלווים כולל אנשים מבוגרים מאד או חולים – ייתכן ואפשר להביאם אל מקום הקבר ברכב.

בררו את המסלולים מראש עם הנהלת בית העלמין או החברה קדישא.

הוצאת רשיון קבורה

חברות קדישא אינן מוסמכות לקבור מתים בלא רשיון קבורה המוצא ללא תשלום על-ידי משרד הבריאות. מטרות הרשיון הינן פיקוח על החברה קדישא, ניהול סטטיסטיקות של גורמי מוות ומניעת התפשטותן של מחלות זיהומיות והידבקותם של הקברנים והמלווים. במרבית המקומות דואגת החברה קדישא להוצאת הרשיון. במקרים אחרים, משרד קבלת החולים בבית החולים מטפל ברשיונות דרך הפקס, ואם הועברה הגופה למרכז הלאומי לרפואה משפטית – דואגים הם לרשיון. עם זאת, בחלק מן המקומות, ובעיקר כאשר הפטירה מתרחשת בלילה או בבית, מוטל התפקיד על המשפחה. במקרה זה, עליכם להגיע אישית (בדרך-כלל אין די בתשדורת פקס) למדור רשיונות קבורה במשרד הבריאות במחוז אליו שייך הנפטר. אם חלפו שעות העבודה והלוויה נערכת באותו יום – היעזרו בחברה קדישא, בחדר מיון של בית החולים או במספר חירום על דלת הסניף.

בשעתכם הקשה, אתם לא לבד
שירותי חברה קדישא